Regisztráció elfelejtett jelszó

Megemlékezés a magyarországi németek kitelepítéséről

2015. január 18-án megemlékezést tartunk a Közösségek Házában a kitelepítettek emlékére

Megemlékezést tartunk 2015. január 18-án 15.00 órakor a kitelepítettek emlékére. A II. világháborúban győztes nagyhatalmak potsdami konferenciájának 1945. augusztus 2-ai határozata foglalkozott a német nemzetiségű lakosság kitelepítésével : "A három kormány, miután megvizsgálta a kérdés minden oldalát, elismeri, hogy a Lengyelországban, Csehszlovákiában és Magyarországon maradt német lakosságot vagy annak egy részét át kell telepíteni Németországba. Egyetértenek abban, hogy mindenfajta áttelepítésnek, amelyre ténylegesen sor kerül, szervezetten és humánus módon kell végbemennie." A kitelepítés elsőszámú indoka az volt, ha valaki magát 1941-ben, a népszámláláskor német anyanyelvűnek vagy német nemzetiségűnek vallotta. A magyar kormány igyekezett azt a látszatot kelteni, mintha a berlini Szövetséges Ellenőrző Tanács utasítására rendelte volna el a kollektív bűnösségen alapuló, teljeskörű kitelepítést. Kovács Imre, a parasztpárt főtitkára így nyilatkozott: "A svábság egy batyuval jött ide, egy batyuval is menjen”.Az első áttelepülő csoport 1946 januárjában indult el Budaörsről Németország amerikai megszállási övezetébe. Az eredetileg előírt 25 ezer fővel ellentétben 3866 személyt telepítettek ki a hónap folyamán. A kitelepítettek száma a későbbi hónapokban számottevően emelkedett; májusban már meghaladta a 49 000 főt. A kitelepítés lebonyolítására felállított Népgondozó Hivatal adatai szerint a magyar kormány 1946 és 1948 között legalább 185 ezer német nemzetiségit fosztott meg állampolgárságától, valamint teljes ingó és ingatlan vagyonától, s telepített ki az éhező és romokban heverő Németországba: 1946 és 1947 közt kb. 135 ezer főt az USA által megszállt övezetbe, majd 1948 végéig még kb. 50 ezer főt a Szovjetunió által megszállt övezetbe. Császártöltésről 1948 január végéig 180 személyt telepítettek ki. Vagyonukat, házukat az állam vette birtokba. A Magyar Országgyűlés január 19-ét, az elűzetés 1946-os kezdetének évfordulóját a magyarországi németek elhurcolásának emléknapjává nyilvánította.